Det är dags för dig att stödja

Jordbruksföreningen som du har drömt om

Yotor Farmers Association arbetar med att stödja bönder i Etiopien. Stödet omfattar allt som bönderna behöver för att tillhandahålla sina orter med närodlat och bekämpa hunger och fattigdom. Yotor bygger på ett ömsesidigt och fördelaktigt förhållande mellan bönderna, det globala nätverk som arbetar med Yotor, medlemmar, bidragsgivare och regeringen i respektive land. Med hjälp av lokal expertis och ett globalt nätverk av kunskap och erfarenhet så arbetar Yotor för att bönderna ska uppnå friska skördar, mätta sina samhällen och bevara den biologiska mångfalden. Vill du bli en del av Yotor familjen, du kan bli medlem, bidragsgivare eller arbeta direkt i projektet. Kontakta oss här

Så arbetar vi

fokusera på lokal påverkan med globalt stöd

01.

Matsäkerhet

Vi riktar våra resurser och insatser mot de områden som är mest utsatta av torka, därefter identifierar vi det lokala livsmedelsbehovet och hjälper bönderna till den självhjälp som resulterar i att närområdet får tillgång till livsmedel.

02.

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydd utbildning och utbildning till våra jordbrukare i samarbete med regionala universitet, ungdomar och andra intressenter.

03.

underlättande av marknaden

Vi strävar efter att underlätta tillhandahållandet av våra jordbrukares avkastning till marknader där de kan öka eller generera inkomster för att försörja sina familjer och samhällen.

Välkommen

Några ord om oss

Yotor fokuserar ursprungligen på att ge en utlåning till våra jordbrukare i Amhara-regionen.

Även om vårt omedelbara fokus är att göra det möjligt för våra jordbrukare att öka sina skördar och deras livsmedelssäkerhet, står våra samhällen inför mångfacetterade utmaningar inom områden som arbetslöshet, hälsa, utbildning och vi är fast beslutna att ge en hjälpande hand med förbehåll för vår resurskapacitet.

Det här är varför

Du borde stödja oss

lokala experter

Vi arbetar nära lokala universitetsexaminerade, ungdomar med djup jordbruksbakgrund och jordbruksexperter som känner till områdena intimt.

Kvalitetstjänster

Vi tillhandahåller tillgång till pålitliga insatser, kunskap och verktyg. Regelbundna inspektioner genomförs för att säkerställa att det tillgodoser våra jordbrukares behov.

omedelbar påverkan

Vi utrustar jordbrukare för att övergå från självförsörjande jordbruk för att bli kommersiellt medvetna och förbättra sina inkomster.

en intensiv önskan att lyckas matchas med laserfokuserad beslutsamhet att ge en hjälpande hand

Detta är en dokumentärfilm, på amhariska, om våra bönder i norra Amhara-regionen i Etiopien. 

Några av våra

gårdens medlemmar

Låt oss hjälpa våra jordbrukare att förbättra deras livskvalitet genom att utnyttja deras kunskap i kombination med våra resurser för att minska deras börda, öka deras skörd och göra dem självförsörjande.

አማርኛ English Svenska